Jeruzsálem óvárosa több fontos vallási helyszínnek ad otthont. Itt található a zsidók szent helye a Templom-hegy és a Nyugati fal. A keresztények szent helye a Szent Sír-bazilika. A muszlimok szent helye a Sziklamecset, az El-Aksza-mecset és a Templom-hegy és más építmények.

Az alig 0,9 négyzetkilométernyi, fallal körülvett terület, Jeruzsálem keleti részén helyezkedik el, a városfalakkal együtt az UNESCO 1981-ben vette fel a világörökségek listájára.

Nagy valószínűséggel először a kánaániták emeltek falat Jeruzsálem körül, akik a Biblia alapján az izraeliták bevándorlása előtt éltek a földön. Nem alkottak egységes etnikumot, több egymással rokon népcsoport és törzs szövetségeként alkottak köteléket.

Dávid városa, héberül: עיר דוד gyakran Sion városakoént is emlegetett település, Dávidra, Izrael második királyára utal. Háromezer évvel ezelőtt foglalta el a területet és emelt ismét falakat Jeruzsálem körül.

Dávid fia, Salamon építette fel az első templomot, ami közvetlenül Jeruzsálem, a város fölé emelkedett, Salamon kiterjesztette a városfalat, a templom védelmére is.

A polgári időszámítás előtt 587-586-ban II. Nabú-kudurri-uszur ostroma alatt pusztult el a város a falakkal együtt, a lakosságot fogságba, Babilonba hurcolták. 538-ban II.Kurus perzsa király engedte a zsidók visszatérést Jeruzsálembe és a város újjáépítését.

A templomot 535-ben kezdték el újjáépíteni, miután kiásták a romok alól az első templom alapjait. Időszámításunk előtt 516-ban készült el az új templom, A szentélyben a következő tárgyak álltak: arany lámpatartók, arany oltár, a hétágú gyertyatartó, amit menórának is nevezünk.

Időszámításunk szerint 70-ben Titus római hadvezér seregei a várossal együtt a második templomot is teljesen lerombolták, a zsidó-római háború végén.

Egy legenda úgy tartja, hogy Napóleon ÁV hónap 9. napján, elment, a zsúfolásig megtelt zsinagóga előtt és hallotta, hogy a zsidók hangosan kiabálnak, jajveszékelnek odabent.

Megkérdezte tőlük, hogy mi az oka a kiabálásnak és a jajveszékelésnek. Elmondták neki, hogy 1800 évvel ezelőtt, ezen a napon rombolták le országukat, Jeruzsálemet és a Szentélyt, ezt siratják.

Napóleon azt mondta: „Az a nép, amely hazájának elvesztését, még 1800 év elteltével is siratja és nem felejti el, az a nép soha nem pusztul el. Az a nép biztos lehet abban, hogy egyszer vissza fog térni hazájába.”